پرس‌پکتیو - پسماند رنگ

ساخت وبلاگ
چکیده : پرس‌پکتیو کدام یک از این دو پاره‌خط سبز رنگ بلندتر به‌نظر می‌رسد؟ صفحه‌ی لغزنده را به سمت چپ ببرید.... با عنوان : پرس‌پکتیو - پسماند رنگ بخوانید :

پرس‌پکتیو

کدام یک از این دو پاره‌خط سبز رنگ بلندتر به‌نظر می‌رسد؟

صفحه‌ی لغزنده را به سمت چپ ببرید.

درستگاه بینایی ما، مشاهده‌ی اشیای در کنار خطوط زاویه‌دار در سمت همگرا (نزدیک شونده) را نشانه‌ی دور بودن و در سمت واگرا (دور شونده) نشانه‌ی نزدیک بودن آن‌ها می‌داند.

در این شکل طول این دو پاره‌خط برابر است. ولی پاره‌خط نزدیک به ناحیه‌ی همگرا شده‌ی خطوط که دورتر به‌نظر می‌رسد، بزرگ‌تر جلوه می‌کند.


پسماند رنگ

تصویر ارگ بم به صورت سیاه و سفید است.

به مدت ۲۰s، به نقطه‌ی سیاه تصویر رنگی سمت راست خیره شوید.

بدون اینکه چشم خود را حرکت دهید، صفحه‌ی لغزنده را ناگهان به سمت چپ ببرید و به نقطه‌ی سیاه تصویر سیاه و سفید ارگ بم خیره شوید. چه اتفاقی می‌افتد؟

در شبکیه چشم ما، سه نوع سول حساس به رنگ به تعداد زیاد وجود دارد که پیکسل‌های تصویر را به‌وجود می‌آورند. سلول‌های حساس به قرمز آبی و سبز

با تابش نور رنگی، حساسیت سلول‌های آن ناحیه از شبکیه موقتاً به آن رنگ کم می‌شود. مثلاً اگر ناحیه‌ای از شبکیه تحت تابش نور قرمز قرار گیرد، حساسیت آن ناحیه از شبکیه‌ی چشم موقتاً به نور قرمز کم می‌شود و اگر به یک ناحیه‌ی سیاه و سفید نگاه کنیم، برای چند ثانیه آن را فیروزه‌ای (سبز + آبی) می‌بینیم.

پرسپکتیو,پسماند,...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 14:16