فیل یا قو - آرام یا عصبانی

ساخت وبلاگ
چکیده : فیل یا قو؟ در شکل چه موجودی به‌نظر می‌رسد؟ با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارون... با عنوان : فیل یا قو - آرام یا عصبانی بخوانید :

فیل یا قو؟

در شکل چه موجودی به‌نظر می‌رسد؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

مشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.


آرام یا عصبانی؟

در شکل چهره‌ی شخص چگونه به‌نظر می‌رسد؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

مشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.

عصبانی,...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 14:16