فیل یا قو - آرام یا عصبانی | بلاگ

فیل یا قو - آرام یا عصبانی

تعرفه تبلیغات در سایت

فیل یا قو؟

در شکل چه موجودی به‌نظر می‌رسد؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

مشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.


آرام یا عصبانی؟

در شکل چهره‌ی شخص چگونه به‌نظر می‌رسد؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

مشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.

عصبانی,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 14:16