ماهی یا پرنده - انسان یا حیوان

ساخت وبلاگ

ماهی یا پرنده؟

در شکل چه موجوداتی به‌نظر می‌رسند؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

ٰمشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.


انسان یا حیوان؟

در شکل چه موجودی به‌نظر می‌رسد؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

مشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.

پرنده,انسان,حیوان,...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 14:16

close
تبلیغات در اینترنت