ماهی یا پرنده - انسان یا حیوان | بلاگ

ماهی یا پرنده - انسان یا حیوان

تعرفه تبلیغات در سایت

ماهی یا پرنده؟

در شکل چه موجوداتی به‌نظر می‌رسند؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

ٰمشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.


انسان یا حیوان؟

در شکل چه موجودی به‌نظر می‌رسد؟

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

مشاهدات قبلی و عادات ذهنی ما منجر به پیش‌داوری‌هایی می‌شود که در تشخیص چهره‌ها و اشیاء نقشی تعیین کننده دارد.

پرنده,انسان,حیوان,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 14:16