اهمیت لب و چشم در تشخیص چهره

ساخت وبلاگ
چکیده : اهمیت لب و چشم در تشخیص چهره (۱) چهره‌ی مونالیزا برگرفته از یک نقاش معروف به‌نام داونچی را مشاهده م... با عنوان : اهمیت لب و چشم در تشخیص چهره بخوانید :

اهمیت لب و چشم در تشخیص چهره (۱)

چهره‌ی مونالیزا برگرفته از یک نقاش معروف به‌نام داونچی را مشاهده می‌کنید. چندان غیر عادی به‌نظر نمی‌رسد.

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

در تصویر دستکاری شده مونالیزا، لب و چشم‌ها معکوس شده‌اند و تصویری ناهنجار به‌وجود آمده است. اما در حالتی که تصویر معکوس را مشاهده می‌کنید، همه‌ی اجزای صورت معکوس است. در حالی که لب و چشم‌ها غیر معکوس است.

دستگاه بینایی ما در تشخیص چهره، به لب و چشم‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.


اهمیت لب و چشم در تشخیص چهره (۲)

چهره‌ی یک شیر را مشاهده می‌کنید. چندان غیر عادی به‌نظر نمی‌رسد.

با لمس کلید فرمان، صفحه را نیم دور بچرخانید تا شکل وارونه شود.

در تصویر دستکاری شده این شیر، لب و چشم‌ها معکوس شده‌اند و تصویری ناهنجار به‌وجود آمده است. اما در حالتی که تصویر معکوس را مشاهده می‌کنید، همه‌ی اجزای صورت معکوس است. در حالی که لب و چشم‌ها غیر معکوس است.

دستگاه بینایی ما در تشخیص چهره، به لب و چشم‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.

اهمیت,تشخیص,...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 14:16