اتاق ایمز

ساخت وبلاگ

اتاق ایمز چیست؟

اتاق ایمز یکی از مشهورترین ابزارهای خطای بینایی است. آلبرت ایمز (پزشک متخصص چشم) در سال ۱۹۳۴ این اتاق را اختراع کرد. اگر فردی در این اتاق حرکت کند و از روزنه‌ی مخصوص مشاهده‌ی اتاق به او نگاه کنیم بسته به مقعیت قرارگیری فرد ممکن است آن را بزرگ یا کوچک ببینیم.

با استفاده از خاصیت هندسی پرس‌پکتیو معکوس، اتاق ایمز برای کسی که از روزنه‌ی مشاهده به داخل آن نگاه می‌کند، اتاقی معمولی (مکعب مستطیل) به‌نظر می‌رسد. اما شکل آن در واقع به شدت با مکعب مستطیل متفاوت است! فاصبه‌ی یک گوشه‌ی دیوار مقابل این اتاق از روزنه‌ی مشاهده دو برابر فاصله‌ی گوشه‌ی دیگر آن است و ارتفاع سقف در گوشه‌ی دورتر دیوار مقابل، دو برابر ارتفاع گوشه‌ی نزدیک‌تر آن است. فردی که در گوشه‌ی دورتر از روزنه ایستاده کوچک‌تر از فردی می‌بینیم که در گوشه‌ی نزدیک‌تر است. اما چون نظام بینایی مغز ما بر این باور است که به اتاق معمولی نگاه می‌کند و این‌طور می‌پنداریم که هر دو در فاصله‌ای یکسان از ما قرار دارند، درنتیجه یک نفر را کوچک و دیگری را بزرگ می‌بینیم.

آزمایش با اتاق ایمز چگونه است؟

دو نفر وارد اتاق ایمز شوند و در دو گوشه‌ی دیوار مقابل بایستند. دیگران می‌توانند از روزنه‌ی اتاق آن‌ها را با قدهای کوتاه و بلند مشاهده کنند. حال اگر این دو نفر جای خود را عوض کنند، مشاهده‌ی این جابه‌جایی حیرت‌آور است.

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 22:21